top of page
Werknemer die Asbest Board
Kwartsstof: Onze diensten

KWARTSSTOF

Kwartsstof ontstaat bij bewerking van steenachtige of kwartshoudende materialen.

Met kwartsstof worden kleine deeltjes van de verbinding kwartsdioxide (SiO2) bedoeld, beter bekend als kwarts. Kwarts bestaat uit de twee meest voorkomende elementen op aarde, zuurstof en silicium, en is de basis voor veel van de meest voorkomende mineralen die zich in de aardkorst bevinden. In het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt kwarts beschreven als een stof die meer dan 1% vrij kristallijn siliciumdioxyde bevat.

Het gevaar voor de gezondheid zit in het respirabel kwartsstof. Respirabel wil zeggen dat het kwartsstofdeeltje de juiste afmetingen heeft om bij inademing tot in het longweefsel door te dringen. Kwartsstof kan longfibrose, ook wel stoflongen genoemd, veroorzaken waardoor de zuurstofopnamecapaciteit van de longen wordt beperkt. Daarnaast draagt de blootstelling aan kwartsstof bij aan het optreden van astma en kan het chronische bronchitis en COPD-klachten veroorzaken. Kwartsstof is door het International Agency for Research on Cancer (IARC) ingedeeld in groep 2A, vermoedelijk kankerverwekkend.

Als u onderzoek wenst naar de toepassing van minerale of keramische bouwproducten in uw bouwwerk, dan kunt u contact met ons opnemen.

Mogen wij u óók helpen? STUUR ONS EEN BERICHT

bottom of page