top of page
Werknemer die Asbest Board
Asbestprotocol: Onze diensten

HANDREIKING AANPAK ASBEST INCIDENTEN

Bij asbestincidenten verdienen bestuurlijke aspecten speciale aandacht, aangezien
asbestincidenten niet alledaags zijn, snel onrust (kunnen) veroorzaken en verstrekkende
gevolgen kunnen hebben (maatschappelijk en bestuurlijk), indien niet adequaat en
deskundig wordt gehandeld. Daarom is door IFV de Handreiking aanpak asbest incidenten opgesteld.


In deze handreiking zijn naast bestuurlijke ‘valkuilen’ ook een aantal randvoorwaarden inclusief aanbevelingen opgenomen, waaraan voldaan moet worden om asbestincidenten succesvol te kunnen aanpakken.

Heeft u vragen: neem dan contact met ons op

bottom of page