top of page
Werknemer die Asbest Board
Begeleiding: Onze diensten

BEGELEIDING

Het inventariseren van asbest is een precies werkje. Zo moeten de juiste protocollen en werkwijzen worden gevolgd. Tijdens het inventariseren op locatie kan namelijk altijd een onaangekondigde audit door de certificerende instantie plaatsvinden.


Daarnaast moet de DIA gebruik maken van de juist onderhouden en gecertificeerde middelen, moeten de juiste procedures worden gevoerd en moeten de overige papieren in orde zijn.

Om onze DIA's op de juiste manier te ondersteunen hebben wij veiligheidskundige, bouwkundigen en milieukundigen beschikbaar die hen bij hun werkzaamheden ondersteunen.

Onze klanten zijn hiermee verzekerd van de best mogelijk geëquipeerde en getrainde professional.

Wilt u een beroep op ons doen? STUUR ONS EEN BERICHT

bottom of page