top of page
Werknemer die Asbest Board
PFAS: Onze diensten

PFAS

De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Voorbeelden van PFAS zijn GenX, PFOA perfluoro octanoic acid  en PFOS perfluoroctaansulfonaten . PFAS zijn in veel producten toegepast. Daardoor, en door emissies en incidenten, zijn deze stoffen in het milieu terechtgekomen en zitten nu onder andere in de bodem, in bagger en in het oppervlaktewater.

PFAS is een ZZS. Voor ZZS geldt een zogenaamde minimalisatieverplichting vanuit de milieuwetgeving. Dat betekent dat u het gebruik moet minimaliseren en dat u actief moet zijn bij het zoeken naar een minder schadelijk alternatief.

Wilt u inzicht in de schadelijkheid van de stoffen die u gebruikt? Neem dan contact met ons op. Wij maken een overzicht, doen een check op ZZS en adviseren bij vervanging. Wij zorgen dat u weer compliant bent ten aanzien van het gebruik van stoffen!

Mogen wij u óók helpen? STUUR ONS EEN BERICHT

bottom of page